Wedding

WEDDING

Kỷ Nguyên Media truyền hình trực tiếp đám cưới của bạn và phát trực tuyến trên trang web đám cưới độc quyền và Facebook. 

Chúng tôi đã có 1.000.000 phút phát các khoảnh khắc đặc biệt. Vì vậy, hãy chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt của bạn với mọi người thân, dù họ ở bất kỳ đâu trên trái đất này.